Regelement Roadgrill Festival

-Het bezoek aan het Roadgrill Festival is altijd op eigen risico.

-De organisatie van het Roadgrill Festival kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor toegebracht letsel en/of schade aan eigendommen.

-De aanwijzingen of opmerkingen van organisatie of security dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

-Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan op het festivalterrein.

-Het is verboden in bezit te zijn van wapens, (hard) drugs, scherpe voorwerpen en/of andere gevaarlijke artikelen.

-Security houdt ten alle tijden het recht om te visiteren.

-Veranderingen in de programmering van het Roadgrill Festival geeft geen recht tot restitutie van de entreegelden.

-Professionele geluids- en/of videoapparatuur zijn niet toegestaan tenzij de organisatie uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

-Alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan. Bij twijfel wordt om legitimatie gevraagd.

Roadgrill trailer
Youtube Roadgrill Trailer
 
Roadgrill Festival
 
Tickets bestellen